Proceedings Of The European Automotive CongressProceedings Of The European Automotive Congress EAEC